Näin son

Yli talouden mittarilla mitatun

4.6.2015 06:00 Karolina Ajanki


Ylitornion hyvinvointikertomuksesta selviää, millä arvoilla hyvinvointia mitataan. Talouden mittarilla mitattuna itse hyvinvoinnin perustaan ei päästä käsiksi. Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen, missä hyvinvointikertomukseen lisätään kohta:
”Malminetsinnän esteet on poistettava aktiivisella tiedottamisella ja vaikuttamalla sekä maanomistajiin että asioita hoitaviin.”
Mikäli hyvinvointikertomukseen vaikuttava asenne malminetsinnän myönteisestä vaikutuksesta on tärkeää, huolestuttavaa on se, millä tavalla päättäjät oikeasti arvostavat hyvinvointia.
Onnellisuuden synty ei ole koskaan lähtenyt tavoittelun ajatuksesta. Onnellisuus syntyy tyytyväisyydestä siihen, mitä on tällä hetkellä.
Sairaanhoitaja Eija Pietikäisen hyvinvointikertomusohjeistuksessa (2011) terveys määritellään positiivisena voiman lähteenä ja se sisältää hyvän olon. Terveys syntyy ihmisen arjen valinnoilla. Terveyteen vaikuttavat arkiset ympäristöt, kodit, asuma-alueet, liikenne, koulut, työpaikat ja vapaa-ajan ympäristöt.
Ei tule päivää, jolloin kaikki olisi valmista ja hyvin. Ei myöskään päivää, jolloin kuntatalous, elinvoimaisuus, koulutustaso, ikärakenne ja työllisyys olisivat yhtä aikaa tasapainossa. Raha ei tuo onnea, sillä onnellisuus on valinta.
Terveyden johtamisessa erityinen haaste on hyvinvointi- ja terveystavoitteiden huomioon ottaminen kunnan hallintoalojen päätöksissä, Pietikäinen kirjoittaa.
Ylitornion kunnan hyvinvointipolitiikan kulmakivet ovat omatoimisuuteen kasvattaminen, syrjäytymisen ehkäisy, työttömän työvoiman työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja väestön sosiaalisen eheyden parantaminen.
Ylitornio on panostanut sekä ikäihmisten viriketoimintaan että lapsiperheiden verkostoitumiseen että peruskoululaisten hyvinvointiin. Positiivista on, että asiat, joihin on käytetty energiaa, ovat lähteneet versomaan ja tuottaneet moninverroin iloa.
Hieman ilmavuutta hyvinvointikertomus kuitenkin kaipaisi. Nykyaiset arvot ovat muuttuneet hyvinvointikeskeisemmiksi. Työikäinen aikuinen ei enää pidä työtä arvoista ensimmäisenä. Oman elämän spektri heijastaa kaiketi muutakin. Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät eivät aina maksa – kuten intuitiivisuuden käyttö valinnoissa ja päätöksenteossa. Niiden käyttö ja notkeampi ajattelu hyvinvointikertomuksia laadittaessa voisi versoa lisää tavoiteltua hyvinvoinnin edistämistä.

Jaa uutinen:  

 
Näin son viimeisimmät
Hae uutisista ja sivustolta
 
Meän Tornionlaakso
Alkkulanraitti 48
95600 Ylitornio
Puh: 020 743 3210
ylitornio(@)tornionlaakso.net
Asiakaspalvelu:
Tilaukset
Osoitteenmuutos
Palaute
Uutiskirje
Yhteystiedot
Tavathan
Facebookissa:
Grafu Oy


Alkkulanraitti 48
95600 Ylitornio
Puh: 020 743 3210
ylitornio(@)tornionlaakso.net