Näin son

Verot kansan verta juo

7.11.2013 06:00 Kari Kaulanen

Tiistain lehdessä oli juttu, jossa kerrottiin Pellon kunnan laskevan veroäyrinsä 20,25:stä 20:een. Niin hyvin Pellolla ei mene, mutta kunnanhallitus esittää kuitenkin veroprosentin pitämistä ennallaan.
Kiinteistöveroprosentteja Pello aikoo nostaa voimalaitosten osuutta lukuun ottamatta. Rakentamattomilta tonteilta ei peritä erillistä kiinteistöveroa, vaikka se olisi mahdollista, vaan niitä verotetaan yleisen prosentin mukaan. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero on 0,85.
Ylitornio taas aikoo pitää kaikki veroprosentit ennallaan. Siellä rakentamattomista tonteista, jotka eivät sijaitse asemakaava-alueella, maksetaan kiinteistöveroa 1,50 prosenttia, kun taas yleishyödyllisiltä yhteisöiltä veroa ei peritä.
Kiinteistöveron määrä kunnan kokonaisverotuotosta oli vuonna 2012 Pellossa seitsemän ja Ylitorniolla 6,1 prosenttia.
Kiinteistöveroprosenttien nostoilla ainakaan pienten kuntien taloutta ei juurikaan siis paikata.
Kuntien taloudellisen ahdingon helpottamiseksi mietitään kuitenkin koko ajan erilaisia keinoja.
Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne on esittänyt, että pääomatuloveroa korotettaisiin ja korotus menisi veronmaksajan kotikunnalle. Nythän pääomatulovero maksetaan yhteen kassaan, josta osa palautuu kunnille valtionosuuksina.
Maalaisjärjellä ajateltuna ehdotus tuntuu hyvältä. Näin kunnat pääsisivät suoraan osallisiksi esimerkiksi niissä tehdyistä yrityskaupoista maksetuista veroista, jotka saattavat olla hyvinkin isoja. Luultavasti senkin toteuttaminen vaatisi jonkinlaisen tasausjärjestelmän isoilta asutuskeskuksilta pienempien hyväksi.
Esitys on tiettävästi kerännyt myönteisiä kommentteja, joten tuskin sitä sellaisenaan ja tutkimatta haudataan.
Itse olen elätellyt mielessäni ajatusta kunnassa toimivien yritysten maksaman arvonlisäveron jakamisesta kunnan ja valtion kesken. Kunnan osuus olisi sitä suurempi, mitä pienemmästä kunnasta on kyse.
Järjestelmällä olisi sekin hyvä puoli, että kuntien olisi suorastaan pakko suhtautua myönteisesti yritystoimintaan ja luultavasti ne tekisivät parhaansa voidakseen tehdä hankintansa oman kunnan yrityksistä.
No, luultavasti minua viisaammat ovat tätäkin asiaa jo miettineet ja sen toteuttamiskelvottomaksi havainneet. Toisaalta...

Jaa uutinen:  

 
Näin son viimeisimmät
Hae uutisista ja sivustolta
Ilmoitukset
Saajoturkis
 
Meän Tornionlaakso
Alkkulanraitti 48
95600 Ylitornio
Puh: 020 743 3210
ylitornio(@)tornionlaakso.net
Asiakaspalvelu:
Tilaukset
Osoitteenmuutos
Palaute
Uutiskirje
Yhteystiedot
Tavathan
Facebookissa:
Grafu Oy


Alkkulanraitti 48
95600 Ylitornio
Puh: 020 743 3210
ylitornio(@)tornionlaakso.net