Näin son

Pieni on kaunista

22.11.2012 06:00 Minna Siilasvuo

Muutamia viikkoja sitten ilmestynyt tutkimus ”pk-yritysten merkityksestä kuntataloudelle Länsipohjassa” on kiintoisaa luettavaa. Länsipohjan Yrittäjät ry:n teettämän tutkimuksen on tehnyt Vaasan yliopiston professori Vesa Routamaa, ja se perustuu muun muassa verottajalta saatuihin tietoihin.
Olen kyllä tiennyt, että pk-yritysten merkitys on suuri, mutta olen silti äimistynyt. Valtakunnan tasolla alle kymmenen henkeä työllistävät mikroyritykset muodostavat peräti 93,4 prosenttia Suomen yrityskannasta. Hyvä me!
Myös työpaikat syntyvät pääasiassa pk-yrityksiin. Näin sekä Suomessa että muualla maailmassa, eikä kyse ole pienistä määristä. Ainoastaan pienistä yrityksistä.
Pk-yritysten kunnalle tuottama hyöty ei piile pelkissä verotuloissa, vaan välillisillä hyödyillä voi olla vielä suurempi merkitys. Työllisyys ja kuntalaisten ostovoima paranevat; palveluille syntyy uutta kysyntää, mikä vahvistaa työllisyyttä edelleen; verotulot kasvavat...
Sitä mukaa kun kuntalaiset vaurastuvat, vähenee erilaisten tukimuotojen tarve; tervey-denhuollon kulut vähenevät, kun yritysten maksama työterveyshuolto keventää kunnan osuutta; kunnan vetovoima kasvaa... Lista on pitkä ja polveileva, joskaan ei ehkä loputon.
Pellon 244 ja Ylitornion 245 yritystä työllistävät yhteensä noin 1780 ihmistä, jotka käyttävät – toivottavasti – suuren osan palkkatuloistaan kotikunnassaan. Se tarkoittaa paitsi leijonanosaa kuntien saamista verotuloista, myös noin 51,6 miljoonan euron ostovoimaa Tornionlaakson seutukunnassa. Ei paha...
Pellossa pk-yritysten prosentuaalinen osuus työpaikoista on 78 ja kunnan saamista verotuloista 76 prosenttia. Ylitorniolla vastaavat luvut ovat 57 ja 56. Kuntien siis kannattaa totisesti pitää huolta yrittäjistä ja heidän toimintamahdollisuuksistaan. Lopulta raha kilahtaa kuitenkin kunnan kassaan.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana työpaikkojen lisääntymisestä ovat Länsipohjan alueellakin vastanneet yksinomaan pienyritykset. Suuria yrityksiä on kaatunut, ja monet eloonjääneistäkin näyttävät olevan henkitoreissaan, mikäli lomautusten määrästä voi päätellä jotakin.
Tutkimuksen lopputulemana todetaan, että vain riittävän suuri ja monipuolinen pienyrityskanta takaa talouden tasapainon ja ennustettavuuden kunnissa. Siinäpä oiva opinkappale vastikään valituille kuntapäättäjille!

Jaa uutinen:  

 
Näin son viimeisimmät
Hae uutisista ja sivustolta
 
Meän Tornionlaakso
Alkkulanraitti 48
95600 Ylitornio
Puh: 020 743 3210
ylitornio(@)tornionlaakso.net
Asiakaspalvelu:
Tilaukset
Osoitteenmuutos
Palaute
Uutiskirje
Yhteystiedot
Tavathan
Facebookissa:
Grafu Oy


Alkkulanraitti 48
95600 Ylitornio
Puh: 020 743 3210
ylitornio(@)tornionlaakso.net